Publicerad

De peruanska smakerna

Nog har ni hört att vårt kaffe är Fairtrade. Det hoppas vi inte går att missa! Men vilka är kaffeodlingarna bakom varumärket Eguale? Varifrån kommer våra goda bönor som har odlats rättvist? Och hur påverkas kaffeodlarna av Fairtrade-premien?

Beger man sig till Sydamerika, närmare bestämt till Peru och kring staden
Quillabamba, hittar man odlare som brukar sitt kaffe vid bergsluttningarna på Anderna. De är inte vilka kaffeodlare som helst. De ingår i kooperativet Cocla och är en av de kaffeproducenter som bidrar med bönor till Eguales goda produkter.

Cocla består av 8000 småproducenter som är organiserade i 22 självstyrande
kooperativ. Förhållandena på Andernas sluttningar är perfekta för att odla
kaffe med högkvalitet. Genom Fairtrade-premien har satsningar gjorts för
att effektivisera odlingarna med hjälp av teknisk assistans vid jordbruken. Dessutom har bönderna under åren fått hjälp att utveckla sin produktion till en ekologisk produktion. Vid sidan om kooperativets förbättringar inom jordbruket har även sociala projekt genomförts där vägar, broar och skolor har byggts.

Vill du smaka de peruanska bönorna från Coclas odlingar? Prova då våra
espressosorter Bukoba Blend och Gayo Mountain, eller varför inte vårt kaffe Mellanrostade eller Mörkrostade Hela Bönor!

Vill du läsa mer om kooperativet Cocla, besök gärna deras hemsida www.coclaperu.com

 

028_25

 

Publicerad Lämna en kommentar

Fair Trade som en väg ut ur fattigdom

Francisco_brandatomtenFrancisco Vanderhoff är ingen vanlig man. Han är pionjär, förgrundsfigur och inte minst visionär. I över 30 år har han kämpat för de mexikanska kaffeodlarnas situation i kooperativet UCIRI; deras rätt till skäligt betalt för sin gröda och ett drägligare liv. Han var en av grundarna till Fairtrade-märkningen; det som då gick under namnet Max Havelaar i Holland, och tror fortfarande att vägen till rättvisa ska gå genom handel på schyssta villkor. Francisco är helt klart en man att beundra, och förundras över.

Förra veckan besökte Francisco Göteborg. Syftet med besöket var flera, men främst handlade det om att stärka relationen mellan UCIRI och oss, Sackeus, det bolag UCIRI sedan 2001 varit delägare i. Hur kommer vi vidare i vårt arbete med Fair Trade? Hur tar vi det till nästa nivå? Vad kan vi göra för att ytterligare förbättra villkoren för de producenter vars levnadsöden är, och alltid har varit, den största anledningen till att vi går till jobbet varje dag?

I samband med besöket gjorde Francisco ett offentligt framträdande på Brända tomten i Göteborg. Budskapet med hans tal, och sedermera svaren på de frågor som ställdes av de åhörare som samlats, var tydligt: ”trade – not aid!”. Ett begrepp som används flitigt inom rörelsen men som vid närmare eftertanke mycket väl skulle kunna ha myntats av Francisco.

francisco_UCIRIFrancisco räds inte heller att vara konkret. “Fair Trade is a political system to clean up the mess” och “Why is Fair Trade coffee too expensive? Because conventional coffee is too cheap” är citat som får oss åhörare att förstå att de mål han genom livet arbetat för att nå är tydliga men svårare att nå än vad vi många gånger förstår. Att rättvis handel är ett verktyg för att rätta till det som går till på ett felaktigt sätt. Det är inte bistånd, det är inte guld och gröna skogar. Det är helt enkelt handel som står under ett antal, i mina ögon helt rimliga, spelregler.

Franciscos besök gör mig än mer säker på att vi ska fortsätta marknadsföra och sälja varor som marknaden vill ha men till ett pris som inte endast är baserat på marknadens efterfrågan utan också tar hänsyn till producenternas omkostnader. Francisco understryker att det finns många sociala märkningar på marknaden, och många stora bolag som rider på förmågan att skapa egna märkningar som bara gör lite extra men samtidigt möter marknadens efterfrågan på större socialt ansvar. Dessa märkningar och företag kallar han ”marknadsorienterade”. Fair Trade däremot kallar han ”producentorienterat”. Det sammanfattar hela tanken med rättvis handel för mig. Nu återstår bara att klura ut hur vi kan bli ännu bättre, hur vi tar ytterligare ett steg…

Pia Hagman,

Marknadskoordinator Sackeus AB

 

Publicerad Lämna en kommentar

En dag för kvinnor i hela världen

DCF 1.0Idag är det Internationella kvinnodagen som uppmärksammats sedan tidigt 1900-tal för att främja kvinnors rätt till att rösta och medverka i samhället. För Eguale är detta ämne en hjärtefråga. Flera av kooperativen vi samarbetar med arbetar ständigt med att förbättra kvinnors situation.

Till exempel kaffekooperativet COCLA i Peru. De har utvecklad en särskild plan för kvinnliga odlare som behöver ekonomiskt stöd. Eftersom kaffet enbart skördas en gång per år behöver de flesta kvinnorna en alternativ inkomst. Därför erbjuder COCLA särskilda lån med låga räntor som möjliggör en bättre vardag under hela året.

Även Stassen, en av de mest framgångsrika teproducenterna i världen, värnar särskilt om kvinnor och barns rättigheter. Över 70 personer är anställda för att enbart jobba med sociala frågor. Hittills har 2800 kvinnliga producenter blivit aktieägare i Stassen.

Dagen då män och kvinnors rättigheter är lika över hela världen må närma sig, men än är vi inte där. Sverige är en förebild och ses som en av de mest jämlika länderna i världen. Men ännu finns här stora skillnader. Kvinnor tillbringar sedan 1990 en hel timme mindre på hushållssysslor, men männens arbete i hemmet har enbart ökat med 8 minuter varje dag. Inte heller blir män och kvinnor betalda lika för samma jobbinsats och i styrelser är det fortfarande vanligare att männen sitter på beslutsfattande positioner medan kvinnor agerar suppleanter.

Varför ser samhället ut som det gör? Visste vi svaret på det skulle en lösning ligga närmare till hands. Vad vi vet är att Eguale genom samarbeten med organisationer som främjar kvinnans ställning i samhället kan göra skillnad. Vi kommer inte kunna förändra allt på en dag, men vi måste börja för att lyckas.

Läs mer om jämlikhet i Sverige: http://www.scb.se/Pages/PressRelease.aspx?id=342527