Skip to main content

DCF 1.0Idag är det Internationella kvinnodagen som uppmärksammats sedan tidigt 1900-tal för att främja kvinnors rätt till att rösta och medverka i samhället. För Eguale är detta ämne en hjärtefråga. Flera av kooperativen vi samarbetar med arbetar ständigt med att förbättra kvinnors situation.

Till exempel kaffekooperativet COCLA i Peru. De har utvecklad en särskild plan för kvinnliga odlare som behöver ekonomiskt stöd. Eftersom kaffet enbart skördas en gång per år behöver de flesta kvinnorna en alternativ inkomst. Därför erbjuder COCLA särskilda lån med låga räntor som möjliggör en bättre vardag under hela året.

Även Stassen, en av de mest framgångsrika teproducenterna i världen, värnar särskilt om kvinnor och barns rättigheter. Över 70 personer är anställda för att enbart jobba med sociala frågor. Hittills har 2800 kvinnliga producenter blivit aktieägare i Stassen.

Dagen då män och kvinnors rättigheter är lika över hela världen må närma sig, men än är vi inte där. Sverige är en förebild och ses som en av de mest jämlika länderna i världen. Men ännu finns här stora skillnader. Kvinnor tillbringar sedan 1990 en hel timme mindre på hushållssysslor, men männens arbete i hemmet har enbart ökat med 8 minuter varje dag. Inte heller blir män och kvinnor betalda lika för samma jobbinsats och i styrelser är det fortfarande vanligare att männen sitter på beslutsfattande positioner medan kvinnor agerar suppleanter.

Varför ser samhället ut som det gör? Visste vi svaret på det skulle en lösning ligga närmare till hands. Vad vi vet är att Eguale genom samarbeten med organisationer som främjar kvinnans ställning i samhället kan göra skillnad. Vi kommer inte kunna förändra allt på en dag, men vi måste börja för att lyckas.

Läs mer om jämlikhet i Sverige: http://www.scb.se/Pages/PressRelease.aspx?id=342527

Leave a Reply