Rättvis handel

Själen i vårt arbete, vårt DNA. Vi har jobbat sedan 1976 för att svenska konsumenter, företag och organisationer ska kunna bekämpa fattigdom genom medveten konsumtion. Odlaren ska ha rättvist betalt för sitt arbete.

Läs mer

Fairtrade och fair trade

Fairtrade-märkningen är idag den märkning som vi idag anser ställer högst krav på social rättvisa och har bäst kriterier för fattigdomsbekämpning av de produktmärkningar som idag finns att tillgå. Medan du till exempel njuter av en Fairtrade och ekologiskt certifierad choklad, så bekämpar du även fattigdom genom att du betalt ett så kallat minimipris till kakaoodlaren. Och du motverkar även barnarbete och bidrar till utveckling. Rättvist för dig, och rättvist för odlaren.

Här kan du läsa mer om våra certifieringar för rättvis handel.

Certifiering: World Fair Trade Organization (WFTO)

World Fair Trade Organization är en global organisation för aktörer som följer WFTO’s 10 principer för rättvis handel – en handel som ger en hållbar försörjning och hjälper små producenter att komma undan marginalisering. WFTO’s garantisystem baseras på de 10 principerna.
Eguales moderbolag, Sackeus AB, har länge varit medlem i WFTO, men är sedan 2017 också godkända i WFTO’s garantisystem. Det innebär att Sackeus som organsation har rätt att garantera producenters produkter såtillvida de uppfyller WFTO’s kriterier. På så sätt har också Eguale rätt att använda loggan till vänster på sina produkter.

WFTO

Certifiering: Fairtrade

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Fairtrade

Ett hot mot kaffeodlarna - La Roya

La Roya (kaffebladsrost) är en svampsjukdom som angriper kaffeträdens blad och som leder till att kaffebusken till slut dör. Sjukdomen har känts till länge i den kaffeproducerande delen av världen, men den har hittills alltid gått att bekämpa och hålla någorlunda i schack.
För ett par år sedan eskalerade dock problemen och svampsjukdomens spridning blev plötsligt mer aggressiv. Många experter pekar på att klimatförändringarna bär stor del av skulden. Upp till en halv miljon kaffearbetare i Latinamerika förväntas mista sin huvudförsörjning.

Kontakta oss

Eguale
Prästgårdsängen 3
412 71 Göteborg
Tel 031 65 48 00
info@eguale.se

Läs om villkor

Följ oss på sociala medier

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nu kan du få erbjudanden och annan kul information enkelt via vårt nyhetsbrev. Prenumerera gör du genom att fylla i din e-postadress i formuläret nedan.