Skip to main content

Att ställa om hela sin tillvaro till ekologisk är inte så enkelt som man kan tro. Men allting har en början, och med vissa varor uppnår man en större effekt med mindre insats. En sådan vara är kaffe. Den kommersiella kaffeodlingen är en av världens största användare av bekämpningsmedel. Preparat som endosulfan och parakvat. – ämnen som är förbjudna i EU – får lov att användas när man odlar kaffe på konventionellt vis.

När Naturskyddsföreningen pekar ut ”fem värstingar” som man kan börja med om man vill göra en rejäl insats med små medel, så är kaffe en av varorna. Att gå över till ekologiskt kaffe är ett enkelt sätt att göra en rejäl insats för miljön.

Vi behöver väl knappast tillägga att allt kaffe från Eguale är ekologiskt? Dessutom är det Fairtrademärkt, och således bra av flera anledningar.