Skip to main content

shoppingcartFörsäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 13 procent under 2013, enligt statistik från Ekoweb. En av förklaringarna är de matlarm som kommit under året, som främst gällde bananer och vin.

”Vi märkte en drastisk försäljningsökning av dessa produkter”, säger Cecilia Rydegård på Ekoweb till Göteborgs-Posten.

En annan förklaring uppges vara ett ändrat konsumentbeteende, där fokus förflyttats till att handla mer och mer den personliga hälsan.

Ytterligare en förklaring är ökat fokus från kedjorna, som kör återkommande kampanjer och konsekventa satsningar på det ekologiska sortimentet.

Läs hela artikeln på Göteborgs-Postens webbplats.