Uciri

UCIRI, Union of Indigenous Communities of the Isthmus Region, är ett odlarkooperativ som sedan 1982 organiserat småbönder bland fyra indianfolk i södra Mexiko. Idag består UCIRI av mer än 2500 medlemmar i 49 olika byar belägna i de vackra bergssluttningarna i delstaten Oaxaca. Det var hos UCIRI som handelsprincipen fair trade skapades genom Francisco van der Hoff Boersma. UCIRI är delägare i Sackeus AB sedan 2001.