Skip to main content

För oss på Eguale handlar rättvis handel om att bekämpa ojämlikhet och fattigdom. Själva ordet Eguale är italienska och betyder faktiskt ungefär ”jämlik”. Skillnaden mellan rika och fattiga i världen är enorma. I utvecklingsländerna är dessutom ojämlikheten stor mellan män och kvinnor. Över 75 procent av marken ägs av män, som har det största ekonomiska ansvaret inom företagande och även störst ekonomisk makt i hushållen.

Kvinnor sköter ofta allt som har med hus, hem och familj att göra. Studier visar också att kvinnor arbetar fler timmar per vecka än män, om man räknar med det obetalda hushållsarbetet. Trots detta har männen oftast kontrollen över familjens ekonomi, vilket begränsar kvinnornas påverkan på hur pengarna används. Det svaga inflytandet över marken försämrar möjligheten att organisera jordbruket och samverka med andra genom producentorganisationer.

Det måste till en strukturell förändring som både kvinnor och män är med på.

Women’s Rights Coffee är ett sätt att utjämna skillnaderna mellan kvinnor och män, genom att kvinnor organiserar sig, äger mark och fattar beslut som rör ekonomin i hushållen och i samhället där de bor. Det ger kvinnorna bättre självkänsla och beslutsfattandeförmåga. Produktiviteten och kvaliteten i produktionen ökar också. Kvinnornas inflytande gör att mer resurser investeras i sjukvård, utbildning och investeringar i hemmet och i produktionen. När männen får bestämma går pengarna tyvärr alltför ofta till alkohol och andra saker som riskerar att ge en negativ påverkan på familjen och lokalsamhället.

Vårt Women’s Rights Coffe kommer ifrån San Ignacio-provinsen i Peru. Där äger kvinnorna ungefär 16 % av marken. För att utjämna skillnaden investeras det i projekt som stärker kvinnors företagande, inflytande och självförtroende. Inom kaffeodlingen är situationen något bättre, här äger kvinnor 26 % av marken. Det går åt rätt håll, men vi måste påskynda utvecklingen för kvinnors rättigheter. Både män och kvinnor måste på riktigt inse att alla har lika värde och lika rättigheter. Det handlar om samarbete och samtycke i beslut som rör ekonomi, arbete och hushåll.

Ett enkelt sätt att påskynda utvecklingen av en jämlik värld är genom att köpa Women’s Rights Coffee, som vi lanserar inom kort. Håll utkik i din butik eller här på eguale.se!