Skip to main content


Francisco Vanderhoff, en av förgrundsfigurerna inom fair trade-rörelsen, kommer på snabbvisit till Sverige. 19 juni kl 12.30 kliver han upp i Speakers Corner på Brända Tomten vid Brunnsparken i Göteborg för att dela med sig av sina tankar om rättvis handel som en väg ut ur fattigdom.

För kaffeodlarna i Mexiko har fair trade varit en mycket viktig väg ut ur fattigdomen. Landets kaffebönder var under många år i händerna på giriga uppköpare, men nu på många håll har den situationen förbättrats kraftigt.
En av förklaringarna är kooperativet UCIRI, där kaffeodlare tillsammans hittat en väg att själva ta makten och handelskedjan och förbättra sina levnadsvillkor. Prästen Francisco Vanderhoff var en mycket viktig person i skapandet av UCIRI. Idag är UCIRI bland annat delägare i göteborgsbolaget Sackeus, som är en viktig samarbetspartner.

Det är också Sackeus som bjudit Francisco Vanderhoff till Sverige, och som nu arrangerar mini-seminariet på Brända Tomten.  Välkomna att möta Francisco och Sackeus på plats:

19 juni kl. 12.30. Speakers Corner, Brända tomten vid Brunnsparken, Göteborg

Leave a Reply