Idulgashinna Bio Tea Garden

Idulgashinna Bio Tea Garden är världens första ekologiskt certifierade teodling och ligger på södra Sri Lanka på upp till 1900 meter över havet. Teodlingen försörjer upp emot 500 familjer uppdelade i olika distrikt. Med hjälp av Fairtrade-premien har arbetarna och deras familjer fått tillgång till bland annat ett datacentrum där det finns möjlighet att gå kurser i datorhantering och internet. Premien har också investerats i daghem där deras barn får vistas under arbetsdagarna, äldreboende samt tillgång till fri sjukvård. Arbetarnas förutsättningar till ett bättre liv förbättras på så sätt i projekt efter projekt.