Skip to main content
fairtradeKaffeProducenter

På besök hos kaffebönder i Kenya

By 22 maj, 2015No Comments

 

Eguales medarbetare Kristin är i skrivande stund i Kenya tillsammans med bland annat Fairtrade Sverige och besöker olika producentorganisationer. Läs Kristins reflektion kring de svårigheter kaffebönderna möter i klimatförändringarnas spår och vikten av Fairtrade för att lära sig hantera förändringarna.

DSCF27551

Kaffeplockning, Nbumberi Coffee Farmers – Kenya

Kenya, Kiambu, Nbumberi Coffee Farmers 2015-05-22

På kaffekooperativet Nbumberi Coffee är man så många som 2780 medlemmar som alla har en varsin ganska så liten yta mark som man odlar sitt kaffe på. 62% av odlarna är män och 48% är kvinnor.

Det är ett grönskande, böljande landskap som öppnar upp sig när man åker genom några av kooperativets medlemmar och deras marker. Med en blandning av bananträd, kaffeplantor och en hel del grönsaker finns det just nu, i slutet av Kenyas andra regnperiod, ingen känsla av torka eller dåliga skördar. Men tittar man närmare så är det inte hela sanningen. Regnet kommer, men det är inte längre lika pålitligt som det en gång var. Nuvarande regnperiod kom mycket senare än väntat och kraftigare skyfall har bidragit till översvämningar längs vägarna och förstörda odlingar. För stora mängder vatten bidrar till en ökad risk för sjukdomar och skadedjur. En torr regnperiod bidrar till mindre skördemängd och sämre kvalitet på bönorna. När man frågar varför vädret inte längre är pålitligt får man alltid samma svar, klimatförändringar…

Kenya är ett land som inte har någon ekologiskt odling av kaffe. Tidigare har odlingarna alltid hanterats på ekologiskt vis, utan bekämpningsmedel eller konstgödsel. Men allt eftersom klimatförändringens vindar svepte in över landet så har man varit tvungen att börja bespruta sina plantor för att kunna behålla sin skörd. Grödorna blir hårt drabbade av sjukdomen CBD (Coffee Berry Disease). Det är en svampinfektion som plantan får och som gör att kaffebönorna dör. (se bild)

Vad man ser i resten av världen är tyvärr liknande effekter. Att odla kaffe ekologiskt, och inte ha tillräcklig kunskap kring hur klimatförändringar och skadesjukdomar påverkar grödan gör att det kan bli olönsamt för kaffebönderna att undvika besprutning…

Konsumenten ska inte behöva välja mellan Fairtrade-certifierat eller ekologisk kaffe. För bondens bästa och för miljöns bästa ska kaffet helst vara både och.

Kaffebönor drabbade av sjukdomen CBD.

Kaffebönor drabbade av sjukdomen CBD.

Därför jobbar Fairtrade aktivt med att hjälpa bönderna med sina problem. Bland annat genom att bidra med kunskap om det nya fenomenet och genom Fairtrade-premien kan bönderna investera i nya plantor samt ny teknik som kan hjälpa dem i deras motgångar.