Skip to main content

Att lägga stor vikt vid att ha ”varma relationer till andra” har ett samband med en mer positiv inställning till Fairtrade. Det har påvisats i en vetenskaplig rapport om konsumenternas inställning till etiska märkningar, av Gunne Grankvist, docent i psykologi vid Högskolan i Väst.

Det tycker vi är en bra anledning att påminna dig om att samlas och umgås med dina nära, nu när vintern smyger sig in i vårt avlånga land. En tid då vi går med upphöjda axlar och bestämda steg mot vårt eget. Kanske är det så att en positiv anda lägger sig kring Fairtrade-märkningen. Om inte annat blir vi alla på bättre humör.

Rapporten visar också att en stor del av befolkningen i Sverige känner till Fairtrade. Att kvinnor är mer positiva till märkningen än män. Och att uppfyllda sociala villkor väger tyngre än miljövänliga. Är du nyfiken och vill veta mer? Läs hela rapporten.