Skip to main content
fairtrade

Mer Fairtrade i offentliga upphandlingar

sifo_fairtrade

84 procent av svenskarna tycker det är viktigt att kommunerna ställer etiska krav i offentliga upphandlingar. Det visar en ny undersökning från TNS Sifo. Vänder man på frågan, får man svaret att bara tre procent tycker de etiska kraven är oviktiga. Mer än var femte svensk kommun är Fairtrade City-diplomerad. De här kommunerna jobbar aktivt med att få in fler etiska produkter i sina upphandlingar, och en överväldigande majoritet av svenskarna tycker alltså att dessa krav är viktiga. Fler kommuner är på väg med diplomeringen, och frågan tas på allt större allvar.

Det är verkligen på tiden, eftersom de offentliga upphandlingarna länge varit svåra att komma åt för oss som bara jobbar med Fairtradeprodukter.

De offentliga upphandlingarna enormt viktiga ur volymsynpunkt. Avtalen med kommuner, landsting och andra offentliga institutioner representerar en jättemarknad, och det borde vara en rättighet för både skolor, daghem, sjukhus och andra institutioner att kunna kräva Fairtrade i sina upphandlingar.