Jo, vi är faktiskt lite godare än andra.

Eguale är ett varumärke som tillhör Sackeus AB. Sackeus startade 1976, och redan då var syftet att etablera handel med små producenter i utvecklingsländer för att stimulera utveckling och bekämpa fattigdom i drabbade områden. Idag har bolaget utvecklats till en heltäckande kvalitetsleverantör med fullt fokus på fair trade, kvalitet och god smak.

På 70-talet ville rörelser inom kyrkorna starta ett företag som skulle hjälpa människor i tredje världen att få det bättre. Det blev Sackeus. En livsmedelsgrossist med det märkvärdiga och ovanliga uppdraget att bekämpa fattigdom. Det gjorde vi genom att enbart handla med livsmedel som producerats under internationella kriterier för fair trade. Idag är Sackeus delägt av det mexikanska kaffeodlarkooperativet UCIRI. Fortfarande har vi samma uppdrag: Att bidra till att människor får ett bättre liv.