Skip to main content
BloggEkologisktFåglarfairtradeKaffeNyhet

Founders of fair trade

By 21 april, 2023februari 16th, 2024No Comments
Francisco Van der Hoff Boersma, grundare av handelsprincipen Fair Trade håller i en Eguale kaffemugg

Vi har fått en hälsning från Francisco Van der Hoff Boersma i Mexico, som skapade och utvecklade rättvis handel som en grund för det mexikanska kooperativet UCIRI, som också är en av delägarna i Eguale. Francisco delar här med sig av sina tankar om klimatförändringarnas inverkan hos kaffekooperativet Uciri och kaffets framtid. Där de idag står inför betydande utmaningar i byarna, som när det gäller att hålla unga människor intresserade av jordbruk.

 Hur mår du Francisco Van der hoff Boersma? Hur är familjen och livet i Mexiko?

– Jag mår bra – trots att jag är 83 år försöker jag hålla en rimlig hälsonivå genom att minska min arbetsbelastning. 

Livet i Mexico är utmanande framför allt på senare tid med den totala ombildningen av regeringen, som är mer medvetna om samhällets verkliga problem och främjande av stora projekt, som berör ålderspension för alla, en pension för funktionshindrade, stöd till alla studenter från dagis till universitet. 

Utöver det finns det också viktiga projekt i vår region, som tillhandahåller arbete och som försöker minska utvecklingsgapet mellan norr och söder, mest indiska områden, som varit underutvecklade under en längre tid.

Hur går det för UCIRI? Hur har ni påverkats av pandemin och den pågående inflationen?

-UCIRI återhämtar sig nu från förlusterna efter angreppet av kafferost (roya) år 2016 som orsakade en 90% minskning i skörden. För att förhindra framtida skador behöver bönderna odla mer motståndskraftiga kaffesorter som tar tid att mogna och bära frukt, såsom geisha och oro azteca. Vilket kräver en gedigen uthållighet.

De två jordbävningarna 2017 där många bönder helt eller delvis förlorade sina hem och Uciri en del av infrastrukturen. Pandemin har orsakat allvarliga problem, inte så mycket infektion (byarna vidtog drastiska åtgärder, stängde infartsvägen till byarna. Kommunikationen bröts totalt och orsakade brist på mat i byarna. UCIRI kunde inte ha det vanliga månadsmötet, men nu är situationen tillbaka till det ”normala”.

Läs mer om UCIRI här
UCIRI kaffekooperativ i Mexico

”Genom att utveckla rättvis handel har vi angripit de sociala orättvisorna men även problemet med jordens överlevnad. Allt hänger samman.”

Francisco van der Hoff Boersma, grundare av handelsprincipen Fair Trade

Kan du dela med dig av några uppsatta mål för UCIRI – hur gick 2022?

– Våra mål för 2022 var att stödja återplantering av kaffefält och etablera nya produkter i lägre områden där kaffeproduktion inte längre är genomförbar på grund av klimatförändringar, längre torrperioder och ökade temperaturer. Den nya produkten som introducerades var kakao, som är mer motståndskraftig i det rådande klimatet.

UCIRI inledde ett projekt med att plantera växter och träd, inklusive kaffe- och kakaoplantor, fruktträd och vedträn, via Conservation International. Målet är att plantera 3 miljoner växter och träd inom tre år. UCIRI implementerade också en lokal marknad för kaffeslutprodukter.

UCIRI sålde cirka 70 000 kilo kaffe lokalt under 2022. För att säkra mat i familjer genomförde de ett program som gav en mindre subvention på 150 dollar för att anlägga en hel trädgård för familjens grönsaksträdgårdar. De första resultaten av 230 trädgårdar är lovande och är ett projekt som drivs främst av kvinnor.

Skörden 2022 – var det ett bra år sett till föregående år?

– Skörden ökade något efter tidigare års katastrofer. De nya växterna bär mer frukt och implementerar också bättre organiska näringsämnen.

För många år sedan sågs det som en lyx att dricka kaffe.

Francisco Van der Hoff Boersma