Skip to main content

2618Fairtrade bidrar till förbättrade inkomster och minskad fattigdom. Det var vi i och för sig helt säkra på redan innan, men nu kommer en ny forskningsrapport som ger ytterligare tyngd åt idén med rättvis handel.

Studien har tagits fram på uppdrag av tyska TransFair och schweiziska Max Havelaar, som en del av deras gemensamma 20-årsjubileum. Den visar att i vissa regioner, till exempel bland rosodlarna i Kenya eller Perus bananodlare, har till och med de konventionella lantbrukarna börjat kopiera Fairtrades metoder, bland annat i form av att man betalar ett bättre pris för råvaran eller förbättra personalens arbetsförhållanden.

Studien bygger både kvalitativ och kvantitativ data där odlare och anställda intervjuats i 128 enskilda möten och i 32 gruppdiskussioner. 3750 enkätundersökningar analyserades och fallstudier på produktgrupperna kaffe, bananer, te, bomull, kakao och blommor utvärderades. Rapporten är gjord av Center for Evaluation vid Saarland universitetet i Tyskland.

Leave a Reply