Skip to main content

Det har varit oklart ganska länge. Men nu kommer ett klart och tydligt besked från EU-domstolen: det går att ställa krav på rättvis handel i offentliga upphandlingar.

Vi ska inte fördjupa oss i detaljerna. Du som vill läsa mer om den här frågan kan kolla in den här artikeln på Fairtrade Sveriges webbplats. Domen från EU-domstolen är tydlig och klar och undanröjer den osäkerhet som funnits tidigare. För oss som tror på den rättvisa handeln och dess plats i ett modernt samhälle, är detta ett besked som inger hopp för framtiden.

Nu hoppas vi bara att det finns modiga myndigheter och organisationer som är beredda att ställa det här kravet i sina upphandlingar.