Social hållbarhet – själen i vårt arbete.

Här borde vi ha en mer inledande text som förklarar kortfattat vad man kommer få ut av att spendera tid på denna sidan.

Rättvis handel

Ekologiskt och kvalitet

Hållbarhet

Eguale är format ur en vision om en handelskedja som är schysst för alla inblandade. Från jordbrukaren, teplockaren och till slutkonsumenten. Och mot kommande generationer genom hänsyn till vår miljö. Det är därför vi är kompromisslösa i vår hållning till rättvis handel och ekologiskt producerat. Alla våra produkter är certifierade av de certifieringssystem som har de högst ställda kraven på social, etiskt och miljömässig hållbarhet.

Rättvis handel

Själen i vårt arbete, vårt DNA. Vi har jobbat sedan 1976 för att svenska konsumenter, företag och organisationer ska kunna bekämpa fattigdom genom medveten konsumtion. Odlaren ska ha rimligt betalt för sitt arbete. I nuläget tycker vi att Fairtrade-märkningen är den bästa tillgängliga certifieringen för att uppnå detta. Här kan du läsa mer om våra certifieringar för rättvis handel.

Certifiering: World Fair Trade Organization (WFTO)

World Fair Trade Organization är en global organisation för aktörer som följer WFTO’s 10 principer för rättvis handel – en handel som ger en hållbar försörjning och hjälper små producenter att komma undan marginalisering. WFTO’s garantisystem baseras på de 10 principerna. 

Eguales moderbolag, Sackeus AB, har länge varit medlem i WFTO, men är sedan 2017 också godkända i WFTO’s garantisystem. Det innebär att Sackeus som organsation har rätt att garantera producenters produkter såtillvida de uppfyller WFTO’s kriterier. På så sätt har också Eguale rätt att använda loggan till vänster på sina produkter.

Du kan läsa mer om WFTO här

Certifiering: Fairtrade

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Läs mer om Fairtrade här
Här hittar du vårt FLO-certifikat

Ekologiskt och kvalitet

Ekologisk odling handlar om att ta ansvar för planeten. Det är en fullständig självklarhet i vår verksamhet. Kvalitet är för oss en blandning av god smak, hållbarhet och rena råvaror utan tillsatser. Här kan du läsa mer om våra ekologiska certifieringar.

Certifiering: KRAV

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en schystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

Läs mer om KRAV här  
Här hittar du vårt KRAV-certifikat  

Certifiering: EU-ekologiskt

Europeiska Unionen, EU, har en egen certifiering för ekologiska livsmedel. Certifieringen påminner i många avseenden om KRAV, som är betydligt vanligare på den svenska marknaden. KRAV har till viss del mer långtgående regler än EU-märkningen, bl.a. när det gäller djuromsorg, klimat och social hänsyn.

Läs mer här om EU-ekologiskt här   
Här hittar du vårt EU-eko-certifikat  

Contact Us

Eguale
Prästgårdsängen 3
412 71 Gothenburg
Phone 031 65 48 00
info@eguale.se

Read our terms

Follow us on social media

Subscribe to our newsletter

Now you can get offers and other fun information easily via our newsletter. Subscribe by filling in your email address in the form below.