Certifieringar

Här kan du läsa mer om våra certifieringar.

Sackeus Guaranteed Fair Trade

World Fair Trade Organization

World Fair Trade Organization är en global organisation för aktörer som följer WFTO’s 10 principer för rättvis handel – en handel som ger en hållbar försörjning och hjälper små producenter att komma undan marginalisering. WFTO’s garantisystem baseras på de 10 principerna. Du kan läsa mer om WFTO här.

Eguales moderbolag, Sackeus AB, har länge varit medlem i WFTO, men är sedan 2017 också godkända i WFTO’s garantisystem. Det innebär att Sackeus som organsation har rätt att garantera producenters produkter såtillvida de uppfyller WFTO’s kriterier. På så sätt har också Eguale rätt att använda loggan till vänster på sina produkter.

fairtrade

Fairtrade

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Läs mer om Fairtrade här

Här hittar du vårt FLO-certifikat

Här  kan du se filmklippet ”Hej då fattigdom” där vår VD, Jens, medverkar.

krav

KRAV

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

Läs mer om KRAV här

Här hittar du vårt KRAV-certifikat

eu-eko

EU-ekologiskt

Europeiska Unionen, EU, har en egen certifiering för ekologiska livsmedel. Certifieringen påminner i många avseenden om KRAV, som är betydligt vanligare på den svenska marknaden.

KRAV har till viss del mer långtgående regler än EU-märkningen, bl.a. när det gäller djuromsorg, klimat och social hänsyn.

Läs mer här om EU-ekologiskt här 

Här hittar du vårt EU-eko-certifikat

ZeroMission-markning

Zero Mission Klimatkompesation

ZeroMission är en klimatkompensationsmärkning som får användas av företag som följer ZeroMissions riktlinjer.

Sackeus kompenserar för sina båttransporter av kaffe genom ett projekt i Raichur Indien, där man distribuerar den effektiva spisen Chulika. Klimatkompensationen är certifierad Gold Standard och Fairtrade Climate Standard.

Precis som Fairtrade-certifierade råvaror genererar Fairtrade Carbon Credits en premie till projektet som de använder för investeringar i lokalsamhällets minskade klimatpåverkan. ZeroMission-märkninge har instiftats av konsultbolaget U&We som arbetar med hållabarhet, socialt ansvar och miljöhänsyn.